لیست قیمت تلویزیون های سامسونگ

 بروزرسانی  (قیمت(تومان سایز   مدل تکنولوژی
یک ساعت پیش
2,200,000
 46" اینچ
46H5870
ال ای دی (LED)
  یک ساعت پیش 10,650,000
65" اینچ
65HC8880
خمیده (Curved OLED)
یک ساعت پیش
6,720,000
55" اینچ
55HU8890
ال ای دی (K4)
نیم ساعت پیش
2,655,000
48" اینچ
48H6430
ال ای دی (LED)
دو روز قبل
1,180,000
43" اینچ
43H4550
پلاسما (Plasma)
سه ساعت پیش
3,740,000
58" اینچ
58H5885
ال ای دی (LED)


لیست قیمت تلویزیون های ال جی

 بروزرسانی  (قیمت(تومان سایز   مدل تکنولوژی
یک ساعت پیش
2,040,000
 42" اینچ
42LB58200
ال ای دی (LED)
  یک ساعت پیش 6,490,000
55" اینچ
55UB8500GI
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
2,430,000
47" اینچ
47LB56100GI
ال ای دی (LED)
نیم ساعت پیش
1,820,000
42" اینچ
42LB56100GI
ال ای دی (LED)
دو روز قبل
2,560,000
42" اینچ
42LB65200
 ال ای دی (LED)
سه ساعت پیش
1,080,000
32" اینچ
32LB55100GI
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
1,950,000
42" اینچ
42LB62300
ال ای دی (LED)
دو روز قبل
2,560,000
42" اینچ
42LB65200
 ال ای دی (LED)
سه ساعت پیش
1,080,000
32" اینچ
32LB55100GI
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
1,150,000
32" اینچ
32LN5440B
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
قیمت درج نشده
105" اینچ
105UC9
خمیده (Curved OLED)
یک ساعت پیش
قیمت درج نشده
77" اینچ
77EG9900
خمیده (OLED)
یک ساعت پیش
1,085,000
32" اینچ
32LB56100
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
4,300,000
60" اینچ
60LB56100GI
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
3,050,000
42" اینچ
42LA86000
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
3,690,000
47" اینچ
47LB69000
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
1,470,000
42" اینچ
42PN45000
پلاسما (Plasma)
یک ساعت پیش
12,440,000
55" اینچ
55EA9800
خمیده (Curved OLED)
یک ساعت پیش
2,630,000
42" اینچ
42LA66000
ال ای دی (LED)
یک ساعت پیش
4,430,000
47" اینچ
47LA86000
ال ای دی (LED)

0 کالا در لیست مقایسه