نحوه انتقال broadcast

تاريخ تنظيم: شنبه 19 اردیبهشت ماه 1394 تعداد بازدید 2684
سیستم های پخش رسانه ای

سیستم های پخش رسانه ای

تلویزیون های زمینی terrestrial

برنامه ریزی جهت پخش رسانه توسط ایستگاههای تلویزیونی، "کانال" نامیده میشود، همانطور که هر ایستگاه توسط دولت خود گواهی می شود تا تنها در محدوده کانال های تعیین شده در باند تلویزیون برنامه های خود را پخش کنند. ابتدا، پخش رسانه ای زمینی terrestrial  تنها روشی بود که به طور گسترده در تلویزیون ها به کار می رفت، زیرا پهنای باند محدود شده بود.  طبق قلنون تنها کانال های محدودی در دسترس بود.

 شکل یک UHF آنتن تلویزیونی  مدرن  که دارای  17 سمت و 4 رفلکنور یا بازدارنده می باشد.

 


تلویزیون کابلی

تلویزیون کابلی یک سیستم برنامه ریزی تلویزیون پخش رسانه ای مشترک با فرکانس رادیویی RF  سیگنال های انتقالی از طریق کابل های Coaxial سیم سه لایه یا پالس های نوری از طریق کابل های فیبر اپتیک می باشد . در برقراری با تلویزیون های زمینی سنتی ، این سیگنال تلویزیونی در هوا از طریق امواج رادیویی انتقال داده شده و سپس از طریق آنتن تلویزیونی متصل به تلویزیون دریافت می شود. برنامه ریزی برای اجرای رادیوی FM ، اینترنت سرعت بالا، سرویس تلفنی ، و سرویس های مشابه غیر تلویزیونی از طریق این کابل ها فراهم می شود.

پخش رسانه از طریق کابل در برخی شهرهای اروپایی تا قبل از سال 1924 نشات می گیرد. تلویزیون  کابل های قدیمی تر آنالوگ بودند ، اما تا سال 2000 تمام اپراتورهای کابل به تلویزیون کابل دیجیتال تغییر کردند.

کابل Coaxial  سیم سه لایه برای استفاده تلویزیون کابلی  در مقرهای مشترک.


 


 

 


0 کالا در لیست مقایسه