لایه های تلویزیون

تاريخ تنظيم: دوشنبه 4 خرداد ماه 1394 تعداد بازدید 2088
لایه های تلویزیون

:فکر می کنید از تلویزیون خیلی اطلاعات دارید؟ پس به این تصاویر نگاهی بیندازید


تلویزیون
LCD  با پخش نور HCFL  از پشت پنل


 


HCL پخش نور 
  1. منتشرکننده ها  -
برای اطمینان از یک آرایش نوری در طول پنل
پلاریزرها -
دو پلاریزر در جلو و پشت پنل LCD  برای اطمینان از اینکه تصویر ایجاد شده به درستی نمایش داده شود 
پنل LCD  ( صفحه ای با کریستال مایع ) -
یک پنل LCD  از میلیون ها پیکسل مملو از کریستال مایع در یک ردیف ساخته شده است که با باز و بسته شدن آن امکان تابش نور فراهم شده و در نتیجه تصویر ایجاد می شود
 روکشی ضد روشنایی زننده -
این تکنولوژی در برخی تلویزیون ها تعبیه شده است تا تصویری به شفافی آینه ایجاد کند که باعث می شود شفافیت تصویر بالا رود
 صفحه نمایش -
 


 

LED  با شیوه پخش نور از پشت صفحه به روش LCDتلویزیون
LED  تابش نور از پشت صفحه -

در این تلویزیون ها از RGB  (طیف نوری قرمز، سبز ، آبی) و LED  (دیود حذف نور ) جهت تابش نور از پشت صفحه بهره گرفته شده است. LED  های مجزایی برای طیف قرمز، سبز و آبی که رنگهایی عمیق تر، خالصتر و واقعی تر نسبت به دیگر تلویزیون ها ایجاد می کنند.


منتشرکننده ها -
پلاریزرها -
پنل LCD -
روکش ضد روشنایی زننده -
صفحه نمایش -
از گوشه های صفحه LED  با تابش نور LCD تلویزیون 
 

پخش نور از گوشه تصویر LED   -
  هایی که در گوشه های تلویزیون برای مدل های باریک تر تعبیه شده استLED
روکش های نور -
برای تمرکز نور و ایجاد تصاویر روشن تر تعبیه شده است
منتشر کننده ها -
پلاریزرها -
پنل LCD -
روکش ضد روشنایی -
صفحه نمایش -


0 کالا در لیست مقایسه